logo young motivation

Young Motivation

Strengthening our Generation

Your next adventure is
Near at Magma

Young Motivation

Born to explore

Jongeren hebben de toekomst.

Dat klinkt fris, inspirerend en actief. Toch zien we in de dagelijkse realiteit ook een ander beeld. Het vooruitzicht van veel jongeren is op verschillende fronten onzeker met grote uitdagingen op jonge schouders. En dan is er nog de kloof tussen jongeren die het bij hun geboorte hebben getroffen en jongeren die al van jongs af aan voor hun bestaan moeten vechten. Maken zij wel de beste keuzes voor een gezonde, veilige en eerlijke toekomst?

Wat is er voor nodig om goede keuzes te maken voor je toekomst? Hier kijkt YM mee met de jongeren. Young Motivation is erop gericht om deze groep een plek te bieden waar ze contact kunnen hebben met leeftijdsgenoten en samen te kijken en te werken aan een gezonde en kansrijke toekomst. Een belangrijk aspect hierin is het ontwikkelen van een gezond zelfbeeld.

Jongere bij Young Motivation

De missie die YM uitdraagt is het bijdragen aan de ontwikkeling van een gezond zelfbeeld onder jongeren om vanuit hier ook de eigenwaarde te versterken. Toekomst gericht actief zijn vanuit de focus van de huidige situatie.

Waarom staat het zelfbeeld, en de daaraan verbonden eigenwaarde, centraal bij YM?

Je zelfbeeld is letterlijk het beeld dat je hebt van jezelf. Hoe kijk je naar je uiterlijk, je leervermogen of je sociale vaardigheden. Binnen deze dimensies hoeft het beeld van jezelf niet hetzelfde te zijn. Zo kun je b.v. tevreden zijn met je opleidingsniveau, maar erg onzeker zijn over je uiterlijk. Voor het oog is het beeld wat iemand van zichzelf heeft niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld. Al deze dimensies samen vormen je zelfvertrouwen. Wat staat of valt met de vraag: “Vind ik mijzelf waardevol, of niet?”.

Wel of niet weerbaar zijn is het gevolg. Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld is van groot belang! Het geeft je namelijk het vermogen om gezonde keuzes te maken, juist omdat je weet wat je wilt en wat je belangrijk vindt. Daarbij is het veel makkelijk om jezelf te profileren. En te zien wanneer je zichtbaar mag zijn. Wat verder reuze interessant is, is dat je zelfbeeld ook een grote invloed heeft op je gezondheid en je algemene welzijn.

Explore

Visie: Jongeren hebben ruimte voor de toekomst nodig. 

Bewegingsruimte, fysiek en mentaal. Contact met andere jongeren, groepssettingen, saamhorigheid en het onderling empoweren zorgen ervoor dat verhalen en ervaringen op tafel komen en dat er positieve toekomstbeelden ontstaan.

depressief young motivation
Emoties young motivation

 

YM kijkt mee met jongeren en biedt activiteiten aan die zich enerzijds richten op zaken waar jongeren mee te maken hebben. Denk dan aan, hoe om te gaan met je emoties, de veranderingen in je sociale interesses herkennen, hoe gedraag je je binnen je vriendengroep en blijf je ook dicht bij jezelf? Hoe ga je om met acceptatie en afwijzing? Voor volwassenen zijn dit al moeilijke zaken. Dus zeker ook voor jongeren.

Anderzijds richten de activiteiten zich op het versterken van mentale en fysieke kracht. Binnen YM is hiervoor de Mind Power groep ontwikkeld.

power

Mind Power

Binnen Young Motivation is de Mind Power groep ontwikkeld vanuit het idee dat een positieve mentale kracht belangrijk is voor bijna alles. Net zoals gezond eten, slapen en bewegen. Young Motivation probeert dit te bereiken door het aanbieden van o.a. meditatie, ademhalingsoefeningen, yoga, sporten en het voeren van gesprekken met elkaar. Hierin zal het gaan over voor jezelf opkomen, positief denken, plannen, doelen voor jezelf zetten en jezelf leren zijn. Het delen van je bevindingen is hierin een belangrijk aspect.

Meditatie is niet zweverig, het is hip. Ook onder jongeren is het een hot item. Waarom? Omdat het zorgt voor ontspanning, focus en aandacht. Als je gaat mediteren kan je rekenen op betere schoolprestaties, een goede concentratie zodat je meer vordering kan maken in naar wat jij graag wilt bereiken of wat jij graag wilt leren.

ademhaling young motivation

mind

Het programma Mind-Power verzorgt een gratis “pilot” van 5 sessies in Vinkhuizen bij Magma die afwisselend bestaan uit een centraal thema, ademhalingsoefeningen, een sportactiviteit, concentratieoefeningen, zelfreflectie en een terugkoppeling van je ervaringen.
Het programma is bedoeld voor jongeren met concentratieproblemen die meer discipline en structuur willen krijgen. Ook richt het programma zich op jongeren die niet lekker in hun vel zitten, verslaafd zijn aan spelletjes, soms gepest of depressief zijn en/of te weinig bewegen.

Concentratieproblemen Young Motivation
Contact

Vraag? stuur aub een mail naar

info@magischepoort.nl